Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • ZannisQ
    Bác này hay hát ở Mộc cf á anh.
  • Enigma1
    Một lần đi sân bay về nghe bác ấy hát qua radio "đời có bao ngày vui" rồi cảm, rồi thích. Âm nhạc đi vào lòng người chứ không làm sướng cái lỗ tai. Vote bácNam.
  • jn0503
    nghe lại 4 lần và không hiểu được cái chủ đạo là gì..cảm được nhạc nền...lời nhạc không đi đến chốt được vấn đề gì...Hay tại mình k hiểu dc âm nhạc nữa, chỉ thấy lời nhạc rỗng...