Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • TanNg
    Gọi là lỗ nặng cũng đúng, nhưng không phản ánh tốt bản chất vấn đề. Số tiền này vẫn là lỗ theo kế hoạch, được sử dụng vào trợ giá bán lỗ để tăng nhanh chóng số lượng khách hàng. Phải nhìn vào kho tiền mặt còn lại của Uber, số tiền đang kêu gọi được và xu hướng giảm lỗ, tình hình của các thị trường nơi Uber kinh doanh (chỗ nào lỗ, chỗ nào lãi, có kéo được nhau không) thì mới có phán đoán tốt hơn được.

    Tuy nhiên khả năng gọi vốn của Uber vẫn rất kinh khủng, Uber vẫn đang có lợi nhuận ở các thị trường chủ chốt, lỗ chủ yếu rơi vào việc trợ giá chinh phạt các thị trường mới kiểu như Việt Nam. Nên dù có nhiều dấu hiệu cho thấy nó có thể rơi vào tình trạng của Groupon, nhưng cũng còn xa mới tới đó, chưa kể nó có thể chuyển sang hướng khác.