Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • thinker
    Nguyên nhân chính của việc thất nghiệp dĩ nhiên là: thất nghiệp vẫn sống được.

    Đói đầu gối khắc bò.
  • ohisee
    @thinker có người đã sử dụng định nghĩa này và kết luận nước ta không có thất nghiệp