Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • Duy_Truong
    Bệnh viện đa khoa tỉnh nào cũng có đầy những cái chết "kỳ lạ" kiểu này. Vậy nên có bệnh là người ta lũ lượt kéo ra HN, SG để khám.
  • msZune
    Khổ thân con chết còn non nớt vô tội mà gặp ngay lũ vô nhân tính, làm bác sỹ mà giết người, con chết có nhấm mắt