2 Bình luận
  • thinker
    Tùy theo Tử vi bạn có sao gì mà phong cách viết của bạn khác nhau. Ví dụ:
    1. Mẫu người Khúc Kị thì viết theo cảm xúc ùa về, hết cơn là xong 1 bài, thường dùng nhiều tính từ, câu cú loằn ngoằn, nhiều cảm xúc, khi đểu đớt, lúc sâu cay. Đọc rất sướng, khoái vỗ đùi đét phát.
    2. Mẫu người Xương Khoa thì viết khoa học, dễ hiểu, không dùng từ thừa nhất là tính từ (mà họ cho là) thừa. Dùng câu đơn giản. Có thói quen viết rồi sửa đi sửa lại, sợ người đọc hiểu nhầm. Đọc khá trong sáng, dễ chịu, thấy học được gì đó.
    3. Có những người có cả 2 bộ trên thì viết được cả 2 loại, tùy bật mode nào lên.
Website liên kết