1 Bình luận
  • slbadguy
    Mấy con xiaomi toàn bằng kim loại, nên theo tình tiết nó vỡ thành nhiều mảnh không có lý lắm, cùng lắm chỉ bung 2 đầu thôi chứ lớp nhôm của nó cực dày
Website liên kết