10 Bình luận
 • Duy_Truong
  Việt Nam chúng tôi làm gì có người nghèo! Mà muốn gì cũng đợi bộ Ấm No chúng tôi làm đề nghị đủ 36 ban bệ ký vô đã nhe.
 • Duy_Truong
  Việt Nam chúng tôi làm gì có người nghèo! Mà muốn gì cũng đợi bộ Ấm No chúng tôi làm đề nghị đủ 36 ban bệ ký vô đã nhe.
 • tfmn00
  Việt Nam bao nhiu thì anh chơi bấy nhiêu khô máu với các thím luôn: theo lời bác Bill Gates.
 • taunguyen
  ờ, nhưng nhớ đừng để một người vn nào quản lý cục quỹ đó
 • dongtataydoc88
  Bill muôn năm
 • Anhlt_38HT
  Mình cũng phải lập một cái quỹ hỗ trợ cho người nghèo bên Mỹ cho nó có qua có lại đã
 • hungskate
  Cố qly sao cho tốt để cái cần tới cho ng cần nha anh. Đừng như vụ thuốc điều trị HIV 14 tỷ đổ đi.
 • lehuonghoang
  Xin giấy phép chưa mà đòi lập ?
 • thanhnknvn
  VN có quan tham nhũng là nghèo thôi... ăn mãi, vét máng mãi vẫn không no... dân thì giàu tình cảm nhưng nghèo ổn định lắm!
Website liên kết