3 Bình luận
  • Hattori
    Giật tít quá, hai nữ hành khách choảng nhau, ông phi công kéo ra nhưng không đc nên vung tay đánh một cái, chứ có chơi như UAL đâu. -_-
  • NDT206
    If you can't beat your competitors, beat your customers.
Website liên kết