14 Bình luận
  • Cil_Dao
    Khi tao còn sống bây chẳng cho ăn
    đến chết nhăn răng bày ra cúng điếu ..
  • thinhvt
    Đánh đổi chính cái ông thở ra câu đó có được k?
Website liên kết