21 Bình luận
  • TKM
    Má nó chứ, cờ đảng của bọn nó là búa liềm bút, thế chả phải là nó khinh bên mình vô học à?
  • vt57vt571
    @non123 Đó là hạnh phúc của dân tộc người ta.
  • cuongnguyen208
    Phong cách giật tít em đọc nhiều rồi, nhưng ở linkhay vẫn chưa quen các mem mới chắc sốc lam
Website liên kết