9 Bình luận
  • TanNg
    Chỉ có chuyện cầm điện thoại giống Vertu nói chuyện chống tham nhũng thôi nhé
Website liên kết