Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • gomugomu1410
    @phieu_lang 99% thằng chết nhưng thế vẫn đã là góp phần vào việc thay đổi rồi. phải đi mới biết đến đâu chứ biết chắc thắng mới đi thì chết cụ hết từ lâu rồi