18 Bình luận
  • Summoner131
    Khi được Igor Presnyakov cover hẳn hai bài hát, Sơn Tùng MTP một singer/song-writer người Việt Nam xứng đáng được công nhận là một tài năng cần được trân trọng bởi chính đồng bào. Sơn Tùng mới 22 tuổi, sinh năm 1995, thật sự là hết sức đáng nể.
Website liên kết