3 Bình luận
  • hungskate
    Chính xác, chỉ đọc tựa đề thôi nhưng em đúc rút ra thì đúng thế thật. Dù bạn giỏi đến mấy mà thái độ tồi, k tích cực, tư duy tiêu cực với người ngoài thì never thành công =_=! Đừng như em.
  • MaiLan_MaiLan
    Làm người thông minh không khó, làm người tốt mới khó nhé
  • thequietvnese
    thì vẫn có câu thái độ hơn trình độ mà
Website liên kết