Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • sir_subtle
    Chưa đến 500 bậc. Còn thấp hơn cả đoạn đi bộ sau cap treo ở fan (600 bậc)
    Bảo đi cho biết thôi thì đc.