3 Bình luận
  • SadioMane
    giá đô la tăng do thông tin đổi tiền và dự báo tích cực của kinh tế mỹ. mấy hôm nay đưa tin đô tăng suốt đúng là bẫy đầu cơ tài chính.
  • LA_LA_LA
    Lều báo chứ ai
    Cứ đăng tin " Đổi tiền là thông tin thất thiệt"
    Truy cứu làm sao đc =.=
Website liên kết