Trở lên trên
Viết bình luận31 Bình luận
  • Baltimo
    @kanishi Bội Ngọc đàn thường nhanh và không cảm xúc mấy...chú thích học piano thì học cô giáo @jen0504 ấy , tềnh củm hơn nhiều