Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • minhtien
    50 năm, 2 thế hệ, 11 triệu người, bị những thằng ngu nó kìm hãm đầy đọa. Trụy còn sang làm gì, muốn thêm 20 nữa ah.