Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Sonomi102
    Một chút dữ kiện thú vị:
    - Nước hàng xóm chúng ta-Trung Quốc cũng có rất nhiều kim tự tháp, có những kim tự tháp còn khổng lồ hơn ở Ai-Cập.
    - Có Kim tự tháp ở dưới nước, người ta tìm được tọa độ dựa theo vị trí những kim tự tháp đã biết.
    - Tượng nhân sư nhìn về đâu?