Trở lên trên
Viết bình luận12 Bình luận
  • mrculoo
    Mong bác sắp xếp thăm anh Tập càng sớm càng tốt.
  • Nova
    Sau khi bắt tay và nhìn cụ Quang, cụ Phi Đen Cát Xô liền thốt lên: có người này rồi coi như tôi đã yên lòng nhắm mắt. Nói rồi buông tay và ra đi.
  • AntiGod
    Theo nguồn tin riêng của chúng tôi. CTN TĐQ là fan cứng của Conan