Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Intera
    Ko đa nhiệm, cái này mình đang thực hiện. Làm việc trên laptop thấy hiệu quả hơn desktop.