Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • itanium7000
    Vậy bấy lâu này không có quy tắc sao?
  • Rikly
    Ứng xử thế nào cho tốt vốn là chuẩn tắc được mặc nhiên thừa nhận cho cả xã hội và với tất cả mọi người, không riêng gì công chức. Cho nên các hành vi trên không phải là do quy định cho công chức quá ít mà là vấn đề đạo đức con người.

    Nhà dột cả nóc mà hễ thấy chỗ nào có nước mưa mới che thì ích gì