Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • phonglk
    Rảnh thật, cơ bản xếp hàng thể hiện sự trật tự trong xã hội, đi soi làm gì. Báo chí giờ vã bài quá.