Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • ducmanno1
    Chỗ công cộng đẹp thì bị tư bản hóa hết, giờ khai thác cả khu vực tự quản.
    Vỏ thì đẹp, nhưng lõi bên trong chắc gì đã ngon