Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • NhatLaBet
    @Bazoda Khi Đạt Ma qua qua sông thì đạp lên lá sen hoặc lục bình để qua
    Còn sư thầy @honglamsg thì đạp lên bàn đạp cũng không khác nhau nhiều lắm.
    Còn tay lắt léo thế kia chắc chắn đang thi triển Bóp vế* Long Trảo Thủ chứ đời nào 1 vị cao tăng như honglamsg lại phạm vào tửu giới mà dùng đến Tuý Quyền đâu