Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • ndpah990
    Chẳng cần nhìn bọn nó đi xe đạp một bánh (thực tế em cũng chưa thấy bao giờ). Chỉ cần nhìn kiểu ăn mặc của bọn nhóc vào mùa đông cũng đủ há hốc mồm rồi.
  • khanh226
    3 năm nay thì em chưa thấy bọn nó đi xe 1 bánh - mặc dù suốt ngày lượn qua mấy trường c1.2.3 - chắc do mình chậm cập nhật
  • bactien
    Mình thì ngày trước cũng đi xe 2 bánh nhưng mà toàn bỏ tay, may mà răng đến h mới thiếu có 1 chiếc thôi -_-/