Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • ducmanno1
    FB theo hướng người người đều có thể kinh doanh, đơn giản hóa mọi kỹ thuật, càng nhiều người dễ tiếp cận công cụ thì FB càng kiếm chác được nhiều