Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • ohisee
    năm nay mùa Đông có tí, đang nắng hơn hè, mai rét thì sẽ bố của lạnh. Có gì cứ giết thằng Trăm
  • Lazy_Girl
    Mấy năm nay nhiệt độ toàn lập kỷ lục nóng nhất, lạnh nhất. Các cụ quê em cứ đợt lạnh là rủ nhau đi