Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
 • TanNg
  Cả nhà báo lẫn bác chém gió đều chưa chuẩn xác lắm về số liệu. Chuẩn hơn thì phải như sau

  - Trong 15 năm thì có tăng trưởng GDP --> thu nhập của cán bộ tăng lên tương xứng là hợp lý
  - Trăng trưởng GDP đã được điều chỉnh với tỷ lệ mất giá tiền ---> cần phải chia cho lạm phát tích lũy trong 15 năm nữa.

  Mức độ tăng quỹ lương thực tế = Mức độ tăng tính theo đồng/ (tăng trưởng GDP tích lũy 15 năm * lạm phát tích lũy trong 15 năm).

  Lười lấy số liệu thực tế để tính, nhưng đoán bừa thì con số này không quá 1,5-2x chứ không phải 11 lần.
 • kanishi
  Mới có 11 lần, 15 phải tăng 15 lần chứ
 • hungskate
  đảm bảo đời sống cán bộ cnvc thôi mà làm gì căng
 • signoreV
  tiến nhanh tiến mạnh là đây chứ còn đâu nữa
 • Hanhkhat
  Ăn thua gì so với lậu
 • hegemonie
  năm 2000 ăn xuất cơm có 3k giờ lên 30k cũng tăng 10 lần mà
 • TanNg
  Cả nhà báo lẫn bác chém gió đều chưa chuẩn xác lắm về số liệu. Chuẩn hơn thì phải như sau

  - Trong 15 năm thì có tăng trưởng GDP --> thu nhập của cán bộ tăng lên tương xứng là hợp lý
  - Trăng trưởng GDP đã được điều chỉnh với tỷ lệ mất giá tiền ---> cần phải chia cho lạm phát tích lũy trong 15 năm nữa.

  Mức độ tăng quỹ lương thực tế = Mức độ tăng tính theo đồng/ (tăng trưởng GDP tích lũy 15 năm * lạm phát tích lũy trong 15 năm).

  Lười lấy số liệu thực tế để tính, nhưng đoán bừa thì con số này không quá 1,5-2x chứ không phải 11 lần.
 • ptung
  11 năm trước ra trường lương 900k, giờ lương 9tr thấy chẳng khác gì
 • linhweb
  Mình còn thấy mình nghèo hơn ngày xưa ý.
 • BlackParma
  Ông bà già đang nhận lương hưu trong cái quỹ này nên ko dám ho he gì cả.