2 Bình luận
  • TrNgo
    Tự nhiên sáng mai ngủ dậy em bỗng dưng thành tỉ phú thì người ta cũng không hiểu tại sao. Và em sẽ nói do em là tấm gương nghèo vượt khó
  • vesga
    Người ta là ai?
Website liên kết