Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
 • PhamTuyen
  Có cái cc ấy mà ăn rau đậu tập tạ để được body như thế kia!

  (Một thanh niên mài tạ 3 năm nay tuyệt vọng cho biết)
 • downfall
  Theo đạo Phật thì cơ thể chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích, tham luyến cơ thể mình cũng là một loại tham.
  Tuy nhiên Phật cũng dạy không có chiến thắng nào vĩ đại hơn chiến thắng bản thân. Và tập gym thực tế cũng là một phương thức luyện tâm.
  Vậy theo các mẹ tập gym thế nào là đúng đắn theo giáo lý?
  Một thanh niên tập gym 12 năm (mỗi tháng 1 buổi) đưa câu hỏi.