14 Bình luận
  • SadioMane
    hèn gì người ta bảo năng suất lao động việt nam thấp, những người năng suất cao thì bỏ tù hêt
  • thinker
    12 bình phương là 144, sao lại 143. Còn 1 lần đi đâu??
Website liên kết