Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
 • TKM
  Nỡm ạ
 • Bazoda
  Nỡm ạ
 • PythonGable
  biết chỉ để biết mà không biết dùng để làm gì thì có khi còn nguy hiểm. 

  Không đồng ý. Kiến thức trước giờ nếu về mảng khám phá/sáng tạo thì nó chỉ là khám phá/sáng tạo. Biết làm gì thì có khi người khám phá ra không biết, nhưng những người đi sau sẽ có ý tưởng để áp dụng.

  Trên thực tế, ngoài cái học để biết, thì còn những cái học khác quan trọng hơn, đó là: học để làm việc, học để trở thành, và học để tương tức trở thành. 


  Từ học để biết ở đây ông này dùng sai tè le. Mà sao lại được gọi là TS ?
 • einherjar006
  Để làm tiến sĩ?