Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • _shine_
    Loại hoa quý hiếm này chỉ được tìm thấy duy nhất tại ba khu vực trên thế giới là Trung Quốc, Nhật Bản và vùng núi Appalachian của Mỹ