Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • TanNg
    Nhưng mà nhân vật này cũng khá hay, sắc sảo, quyết liệt.
  • Enigma1
    Love trumps hate. Mình nghĩ cũng là trò sen đầm thôi. Chính trị thì cần chiến thắng bằng mọi cách. Trump sẽ mang lại thay đổi bằng những người có thể thúc đẩy sự thay đổi. Không thích nhưng ủng hộ gã này, sẽ có nhiều thứ đáng xem.