Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • ohisee
    Mấy năm nay năm nào cũng nóng nhất lịch sử và năm sau nóng hơn năm trước. BỌN TƯ BẢN, đặc biệt là Mỹ và Trung, phải chịu trách nhiệm cho điều này
  • mr_bear
    Có một điều là trong khi thằng này đổ cho thằng kia, thằng kia quăng cục trách nhiệm cho thằng nọ thì trái đất sắp tèo, nhân loại dắt tay nhau chết chùm.