Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • tuanna0703
    Giống mấy sếp công ty nhà nước, mua xe rồi cho công ty thuê lại. Lãi luôn con xe.