Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • thuchi123
    Mặc dù tôi không nhìn thấy lợi ích nào cho bản thân từ việc này, nhưng tôi cũng mong là như vậy, vì ước mơ của em vẫn là đến đó, mặc dù biết nó viển vông