Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • thinker
    Đúng rồi, "trước hết hãy xem lại mình", chỉ là vui vẻ thôi