Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • kedienro
    Mấy em này chắc chắn bị bọn Tơn Tân xúi giục. Không có lập trường chính trị vững vàng gì cả.
  • thinker
    Thấy báo chí ít đưa nên chắc chả nên trò trống gì
  • thequietvnese
    đã bao giờ biểu tình xong có tác dụng gì đó chưa các bác, em rất thắc mắc