Trở lên trên
Viết bình luận24 Bình luận
  • vadaihiep
    --
    đi họp rồi, lát viết tiếp 

    Hạnh phúc là khi cái note chả có méo gì vẫn được 3 vote
  • kissme
    thông minh thì đã không hỏi câu đấy