24 Bình luận
  • vadaihiep
    --
    đi họp rồi, lát viết tiếp

    Hạnh phúc là khi cái note chả có méo gì vẫn được 3 vote
  • kissme
    thông minh thì đã không hỏi câu đấy
Website liên kết