Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • Quanth
    Trump ĐỖ sau khi xem xong chương trình Dự báo thời tiết của Mễ Tây Cơ thì giở mặt về chính sách nhập cư lúc tranh cử https://goo.gl/DVOB47
  • CrazyMan
    Lần đầu tiên thấy truyền thông mô tả Trump như một người sâu sắc đến vậy
  • kissme
    bây giờ anh lại như bao nhiêu thèng chính trị gia khác, nói hay nói đẹp, mềm mỏng, đạo đức sáng ngời, báo trí tâng bốc . Thiệc đúng là Rungu - vòng xoay nghiệt ngã