2 Bình luận
  • tuanna0703
    Đã bao lâu rồi nhỉ? 8 tháng hay một năm rồi anh nhỉ? Em chẳng nhớ nữa, cái ngày ấy. Ngày em cố gọi cho anh mà không được, chỉ nghe có cô gái nào đó ở đầu dây bên kia vang giọng "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... xin vui lòng gọi lại sau". Em đã cố nhắn với cô ấy rằng "xin hãy đưa máy cho anh" mà hình như cô ấy chẳng nghe thấy.

    Ơ cái đệch.
  • KISS6789
    Dạo này có thói quen xấu, nhìn tiêu đề rồi người gửi nữa là bấm vote.
Website liên kết