11 Bình luận
  • Baltimo
    Anh thớt đây chắc hẳn cũng có ý đồ siu tầm...đây là chuyện vui thôi. Nhưng nếu gặp mua được thật nhờ anh mua giúp cho tôi thêm 2 cái cho 2 ae nữa trên LH này...cũng chính vì lí do ấy mà một người chưa lấy được vợ và một người lấy đc vợ rồi nhưng vợ ghét quá nên không dám lái ở nhà mà toàn ra đường ...lái.
Website liên kết