Trở lên trên
Viết bình luận12 Bình luận
  • 4O4
    Vuốt đuôi thì sống, éo vuốt đuôi thì chết.
    Vì một nền báo chí vuốt đuôi và mút bi