Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
 • SuperSliver
  Dm vinatas, hội với chả hè, cấm hết đi!
  @kunboi256
 • ducmanno1
  Trước sợ nhà quan, nhà báo, giờ sợ nhà khoa học
 • luucongt
  Vụ này ảnh hưởng nhiều người nên phải đính chính ngay. Vụ Formosa toàn động bọn Tàu (Đài Loan), lại được "lòng dân" nên chả thấy báo nào dám lên tiếng đính chính các thông tin xuyên tạc
 • toidq
  Dm các ông, các ông công bố vượt ngưỡng rồi để đó mà không công bố là hữu cơ hay vô cơ và độc hay không độc.