Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • LinhXinhXinh
    Con của mẹ này lớn lên liệu có thành cướp không ta?
  • tfmn00
    "Được biết, bà L.T.C (mẹ học sinh H.G.) cũng là một giáo viên THPT ở Đà Nẵng."
    Con gái em mà học bà này thì sao trời