Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • Kent_VC
  @kong : vãi l**! Bắt ông ta ngồi tù oan 17 năm rồi trả cho có 2.6 tỷ :/ dù cho lý lịch có bất hảo thì như thế cũng còn rất xa cái chữ "hợp lý". Quan trọng nữa là vụ này sẽ gây những hệ lụy gì thôi.
 • oceanle
  Mình nghĩ mấy vụ đền bù này phải tính kỹ đến trình độ, khả năng, công việc và thu nhập lúc bị bắt, cơ hội ... Etc để ra số đền bù . Đổ đồng không ổn
 • Kong
  Đối với lý lịch bất hảo của ông Nén trước khi vào tù thì 2.6 tủy là hợp lý rồi. Keke. Đang đầu trộm đuôi cướp tự nhiên cứ như là anh hùng
  • Kent_VC
   @kong : vãi l**! Bắt ông ta ngồi tù oan 17 năm rồi trả cho có 2.6 tỷ :/ dù cho lý lịch có bất hảo thì như thế cũng còn rất xa cái chữ "hợp lý". Quan trọng nữa là vụ này sẽ gây những hệ lụy gì thôi.
  • kedienro
   @kong Bạn mà ngồi tù oan 17 năm tôi thấy chỉ cần bồi thường 260 triệu là hợp lý.