Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Mr_TK
    Cảm thấy may mắn vì Việt Nam cấm sử dụng vũ khí! Dân mình là manh động lắm