Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • minhtien
    Hic, sao Chính phủ mình không public mẫu nghị quyết để các nước tự làm cho nước mình nhỉ.

    Vì ngoài Velezuela, Cuba, Triều tiên, TQ, VN, chưa nước nào biết làm nghị quyết cả, phải cùng giúp nhau tiến bộ chứ